Aandachtspunten bij realisatie boten/bouw:

Breedte van de boot, genoemd in programma van eisen naar max. 2,5 m
Dit in verband met ruimtevraag bij bedrijven.

Op de werkplek dient aan de veiligheidseisen te worden voldaan:
– Veiligheidsschoenen
– Helm eventueel
– Overalls
– etcVan te voren / bij ontwikkeling prototype, realiseren van besteklijstSchaalmodel niet groter dan 50 cm lang (!)